نرم افزارتحت وب گردش کار Workflow

نرم افزارتحت وب گردش کار Workflow
تاریخ انتشار : 1397/05/11 تعداد نمایش : 711

سیستم گردش کار راهکار امکان معرفی و مدیریت فرآیندهای سازمان را فراهم می سازد. با تعیین کارها ، افراد انجام دهنده کار ، نقش های افراد ، زمان انجام کار ، چرخه انجام کار ، مدت زمان انجام کار و ... همه و همه سازمانی فرآیندگرا و منظم را به ارمغان می آورد.

در واقع سیستم گردش کار راهکار وظیفه ای بسیار بزرگتر از صرف گردش کار دارد و بعنوان یک راه حل بهبود دهنده کسب و کار مبتنی بر تئوریهای علمی Workflow بوده و مدلی منطبق با استانداردهای جهانی این حوزه را پیاده سازی نموده است. سیستم گردش کار راهکار بعنوان یک موتور گردش کار در کلیه سیستم های یکپارچه راهکار جاسازی شده است و اساسا از ابتدای شروع طراحی سیستم ها ،مبتنی بر فرآیند بودن کارکردها مد نظر بوده است.

 

برخی از کارکردهای سیستم گردش کار راهکار :

 • امکان تعریف فرآیندها
 • تعیین کارکردهای هر فرآیند
 • تعیین روابط بین کارکردهای هر فرآیند
 • ترسیم گرافیکی مسیر فرآیندها
 • تعیین نقش های دارای مجوز برای انجام هر کارکرد در هر فرآیند
 • تعیین نقاط آغاز و پایان هر فرآیند
 • تعیین نقاط تایید یا رد تایید در هر جایی از فرآیند
 • تعیین زمان انجام هر کارکرد
 • امکان انجام کلیه کارکردها از طریق کارتابل کاربر
 • توانایی محدود سازی کاربر صرفآ به کارتابل و گرفتن مجوز تمامی فعالیتهای دیگر از وی
 • رصد کردن کلیه فرآیندها از آغاز تا پایان
 • امکان بهبود فرآیندها
 • گزارشات مدیریتی کامل از کلیه فرآیندها و نقش ها و کاربران انجام دهنده کارکردهای فرآیندها

 

بدلیل راهکارهای ابتکاری و نوینی که حاصل تحقیقات مداوم تیم فنی راهکار طی چندین سال می باشد استثنائآ جزئیات آموزشی سیستم گردش کار راهکار در سایت قرار داده نشده است و همراه با پیاده سازی سیستم تمامی آموزشهای لازم صورت خواهد پذیرفت.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی