نرم افزار مدیریت خیریه تحت وب

نرم افزار مدیریت خیریه تحت وب
تاریخ انتشار : 1395/05/16 تعداد نمایش : 5164

نرم افزار اختصاصی جهت موسسات خیریه شامل بخش های ثبت حساب نیکوکاران (حامی) ، مددکاران و مددجویان می باشد.نرم افزار مذکور امکان گزارش گیری دریافت و پرداخت هر کدام از نیکوکاران (حامی)، مددکاران و مددجویان را دارا می باشد. نرم افزار تولیدی امکان ثبت مشخصاتی از قبیل نام ونام خانوادگی ،شماره تماس و موبایل ،مبالغ دریافتی و واریزی بصورت نقدی وغیرنقدی درقالب صدقه ، کفاره ،و... ، گزارش واریزی های خاص با امکان بررسی و تطابق با حساب بانکی و واریزی های نامشخص و گزارشات مختلف به تفکیک تک تک افراد در بازه های زمانی جهت هرکدام از گروه ها رادارا می باشد.

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی