1143

جزئیات وبلاگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
- مقالات

کتاب صوتی گوگل چگونه کار می‌کند: یا قمارهای بزرگ کنید، یا بروید بمیرید!

این یکی از بهترین درس‌هایی است که می‌توان از گوش دادن به پیشگفتار لاری پیج بر کتاب صوتی گوگل چگونه کار می‌کند گرفت. کسی که در جوانی تصمیم گرفته بود یا استاد دانشگاه شود و یا برای خودش، شرکتی تاسیس کند و احساس می‌کرد اینگونه می‌تواند استقلال داشته باشد و آزادانه به کشف اصول و قوانین دنیای واقعی بپردازد تا اینکه مجبور باشد خرد متداول را بپذیرد. او و دیگر مدیران ارشد گوگل سعی کردند تا این تفکر را در روح تمام کارهایی که قرار است انجام دهند بگنجانند و احتمالا همین امر عامل اصلی بزرگترین دستاوردها و شکست‌هایشان بوده است.

آنها می‌دانستند که اکثر مردم علاقه‌ای به فکر های بلندپروازانه ندارند و در واقع برای داشتن روحیه‌ای که براحتی بتواند به پرتاب سفینه به ماه فکر بکند، آموزش ندیده‌اند. در عین حال این را هم می‌دانستند که تنها راه موفقیت در عصر پر سرعت اینترنت، به خدمت گرفتن مهندسان بلندپرواز و داشتن رویاهای به اندازه‌ی کافی بزرگ است و در این صورت است که می‌شود تغییری انقلابی ایجاد کرد. اما این به اندازه‌ی کافی برای بزرگ شدن گوگل کافی نبود. پس روی تکنولوژی‌هایی که در آینده ممکن بود باعث پیشرو شدن شرکت بشود، سرمایه گذاری کردند. در واقع روی آینده قمارهای بزرگ کردند !

این دو اصل از نظر لاری پیج برای پیروز شدن در میدان رقابت بسیار ضروری به نظر می رسد. اصول دیگری هم هستند که می‌توانید با گوش دادن به کتاب، از زبان اریک اشمیت و جاناتان روزنبرگ، مدیران ارشد گوگل، بشنوید و با نحوه‌ی شکل‌گیری و رشد و شیوه های مدیریت و راهبری گوگل آشنا بشوید.

کتاب صوتی گوگل چگونه کار می‌کند: یا قمارهای بزرگ کنید، یا بروید بمیرید!