1214

جزئیات وبلاگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
- مقالات

پژوهشگران برای نخستین بار، آب را با استفاده از لیزر خنک کردند

اغلب مردم تصورشان این است که لیزرها دستگاه هایی برای گرم کردن مواد هستند اما برای نخستین بار در دنیا، از این ابزارها برای خنک کردن آب استفاده شد. پژوهشگران دانشگاه واشنگتن موفق شدند با استفاده از یک لیزر مادون قرمز که پرتویی با دمای 20 درجه سانتی گراد تولید می کرد، آب را خنک نمایند.

این گروه نتایج حاصل از تحقیقات خود را در مقاله ای به چاب رساند و در آن اعلام داشتند که «این نخستین باری است که از لیزر برای سرد کردن مایعاتی نظیر آب در شرایط مختلف استفاده می شود.»

یکی از دانشمندان مشارکت کننده در این پروژه می گوید که در ابتدای امر مطمئن نبوده خنک کردن آب با استفاده از لیزر ممکن باشد چراکه این ماده به طور معمول زمانی که در معرض پرتوی لیزری قرار می گیرد گرم می شود. همین مساله آنها را به فکر استفاده از لیزرهای مادون قرمز (که در مصارف بیولوژیکی نیز کاربرد دارند) به جای انواع نوری انداخت که اثری شبیه به آفتاب سوختگی را ایجاد می کند.

آنها در ادامه یک لیزر مادون قرمز را به سمت یکی از نانو کریستال های موجود در قطره آب گرفتند. اتم های موجود در آن نانو کریستال فوتون های نور را جذب کردند اما زمانی که آن فوتون ها از ذره آزاد شدند نسبت به زمانی که به آن تابیده شده بودند، انرژی بیشتری را در خود داشتند. انرژی آزاد شده اما، حاوی حرارت بیشتری بود که هم از آب و هم از کریستال آن به دست آمده بود.

دانشمندان بر این باورند که تحقیقات اخیر انجام شده می تواند آنها را در مورد روش های تقسیم سلولی و عملکرد آنزیم ها و مولکول ها راهنمایی کند اما تا به امروز امکان کندتر کردن این فرایند و یا منجم کردن موارد یاد شده برای مطالعه خواصشان فراهم نبوده است.

آنها در مقاله خود اینطور آورده اند: ممکن است با خنک سازی لیزری بتوان حیات را به صورت صحنه آهسته ثبت کرد و مزیت این کار هم آن است که دیگر نیازی به خنک کردن کل سلول ها (که ممکن است رفتار آن را از بین برده یا تغییر دهند) نخواهد بود.

چنانچه دانشمندان به توانایی اولیه برای خنک کردن بخش کوچکی از یک ماده دست پیدا کنند می توانند راهکارهای لازم برای پیشگیری از گرم شدن میکرو پردازنده ها را بیابند یا اینکه لیزرهای قدرتمندتری نسبت به انواع کنونی تولید نمایند.

پژوهشگران برای نخستین بار، آب را با استفاده از لیزر خنک کردند