1371

جزئیات وبلاگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
- مقالات

تلگرام باید سرورهایش را به ایران بیاورد

تلگرام برای باقیماندن در رقابت با شبکه‌های اجتماعی دیگر باید سرورهایش را به ایران بیاورد. این گفته یکی از اعضای کمیته فیلترینگ است. این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معتقد است که مردم ما به تلگرام وابستگی دارند و کمیته فیلترینگ از این موضوع باخبر است.
سید محمدرضا آقا میری، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معتقد است مردم به تلگرام وابستگی دارند. اگر تلگرام به خواسته‌ موجه ایران تمکین نکند به سرنوشت شبکه‌هایی که فیلتر نشدند، اما حذف شدند دچار می‌شود ولی تاکنون تلگرام تا حدی به خواسته‌های ایران توجه کرده است.

آقا میری در مورد الزام تلگرام به انتقال سرورهایش به ایران اعلام کرد :«اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‌های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. تلگرام اکنون عمده‌ترین شبکه اجتماعی مورد توجه در ایران است و مردم به این شبکه وابسته هستند و ما نیز به این وابستگی مردم توجه داریم. از سوی دیگر تمامیت استقلالی ما نیز مورد نظر است و نمی‌شود که یک شبکه اجتماعی وابسته به یک کشور در ایران فعالیت کند، قوانین ما را رعایت نکند و ما نیز به آنها اجازه فعالیت دهیم. البته در هیچ کشوری نیز چنین نیست.»

این عضو کمیته فیلترینگ گفت: «تلگرام حتماً باید به خواسته‌های ما تمکین کند و در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه‌های اجتماعی قبلی خواهد شد که فیلتر نشدند، اما حذف شدند. تمامی اعضای کارگروه فیلترینگ بر این مطلب تأکید دارند که همه شبکه‌های خارجی باید قوانین کشور ما را اجرا کند.»

به گفته آقا میری، عمده‌ترین مشکل شبکه‌های اجتماعی در ایران شبکه تلگرام بوده که این شبکه بسیار گسترش پیدا کرده و واقعاً نگران کننده است. اگر این شبکه به خواسته‌های ایران توجه نکند کار برایش دشوار خواهد شد این خواسته‌ها کاملاً منطقی است که بخشی از آنها به پلیس فتا مربوط می‌شود. گاهی جرم‌هایی در بستر تلگرام انجام می‌شود که شاکی و متهم دارد و زمانی که سرور در ایران نباشد قاضی باید به چه چیزی استناد کند و در نبود این امکان حقی ضایع خواهد شد.

آقامیری عضو کمیته فیلترینگ در مورد درخواست‌های ایران و همکاری تلگرام افزود:«تاکنون تلگرام تا حدی به درخواست‌های ایران توجه کرده که امیدواریم این توجه بیشتر شود.»

تلگرام باید سرورهایش را به ایران بیاورد