جزئیات وبلاگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1396/10/05 - اخبار فناوری

یک ربات تلگرامی مفید

ربات دیکشنری رایگان

Endictionarybot

1) امکان ترجمه کلمات زبان انگلیسی به فارسی

2) امکان ترجمه کلمات فارسی به انگلیسی

3) زمان فونوتیک و نوع کلمه

4) نمونه استفاده از کلمات با ترجمه(درحال پیاده سازی)

5) لایتنر(درحال پیاده سازی)

6) نمایش عکس(درحال پیاده سازی)

یک ربات تلگرامی مفید