5894

جزئیات وبلاگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1396/10/22 - مقالات

کاراکترهای خاص صفحه کلید

کاراکتر انگلیسی فارسی
\ backslash بک اسلش
/ forward slash یا slash اسلش
` backtick
* asterisk
_ underscore آندرلاین
{} curly braces آکولاد
[] square brackets براکت
() parentheses پرانتز
# hash mark هشتک / شارپ
+ plus sign به علاوه
minus sign (hyphen) منها
. dot نقطه
! exclamation mark
~  

tilde

#  

sharp , number sign , pound , hash

^

hat – caret

single quote

double quote

|

pipe

کاراکترهای خاص صفحه کلید