جزئیات مشتری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1399/07/02 - مشتریان

طراحی وب سایت شرکت مشهد قطعه ساز

http://mpmco.ir

شرکت مشهد قطعه ساز، اهداف کيفي ذيل را سرلوحه سياستگذاري و برنامه ريزي و ساير اقدامات خود قرار داده است :

۱- تلاش در جهت افزايش کيفيت و کارائي کليه محصولات شرکت

۲- افزايش رضايت و اعتماد پايدار مشتري با کيفيت برتر بطور مستمر

۳- تلاش در جهت افزايش کيفي و کمي روزافزون محصولات

۴- عرضه انواع محصولات با کيفيت مطلوب و توزيع آن در سطح کشور و بين الملل

۵- عرضه به موقع محصولات به مشتريان طبق قرارداد منعقده 

۶- دستيابي به بازارهاي جديد 

طراحی وب سایت شرکت مشهد قطعه ساز