جزئیات مشتری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1399/07/02 - مشتریان

شرکت مشهد زمزم - سامانه مدیریت ارتباط با مشتری

http://mashhadzamzam.ir

نرم افزار جامع مديريت ارتباط با مشتری  CRM  گروه نرم افزاری دوگان یک ارتـباط دو جانبه و مطمـئن بین ســازمان شما و مشتریانـتان بـرقرار می کند تا به جای بازاریابی انبوه، هر مشتری یا گروه مشتری را تک تک بازاریابی کنید تا هیچ فرصتی برای فروش از دست نرود.

در این نـرم افـزار تمامی اطلـاعات مهم و حساس مشتریان، نیازهایشان، وضعیت بـازار و فـروش، گردآوری و یکپارچه گـردیده و با بهره بـرداری مـوثر و هدفمنداز این اطلاعات، زمینه برای کسب رضایت مشتری، افزایش فروش و تعداد مشتریان فراهم می شود.

شرکت مشهد زمزم - سامانه مدیریت ارتباط با مشتری