جزئیات مشتری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1399/07/02 - مشتریان

طراحی وب سایت رهنمودهای حسابداری

http://accrah.com

وب سایت رهنمودهای حسابداری، در زمینه مشاوره مالیاتی، حسابرسی، حسابداری و اخبار اقتصادی به ارائه خدمات می پردازد. از جمله این خدمات عبارتند از:

* رهنمودهای حسابداری برای صنایع مختلف

* معرفی استانداردهای حسابداری ملی ایران

* معرفی استانداردهای معاملات با اشخاص وابسته

* صورت های مالی نمونه

* بازار سرمایه

* رهنمودهای حسابداری- مالیاتی

* اخبار مالیاتی

* اخبار اقتصادی ایران و جهان

* مباحث تخصصی حسابرسی

طراحی وب سایت رهنمودهای حسابداری