جزئیات مشتری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
1399/07/02 - مشتریان

طراحی وب سایت انجمن پرسشنامه ایران - آپا

http://porseshname.com

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است. این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً «پرسشنامه» در خدمت محققان و پژوهشگران قرار داده است.

طراحی وب سایت انجمن پرسشنامه ایران - آپا